(PO) Europe mark s. r. o., IČO 36739332

Grösslingova 45, 81109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/23/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.05.2019 - Začaté konkurzné konanie
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.08.2019
do 10.10.2019
Navrhovatelia:
Bogdanovský Erik, Baška 237 , 04016 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie