Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/132/2019

(FO) Sekerášová Mária (09.12.1958)

Stará Bystrica , 02304 Stará Bystrica

Spisová značka, typ konania:
1OdK/132/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Stav konania:
29.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.05.2019 - Vyhlásený konkurz
29.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sekerášová Mária, Stará Bystrica , 02304 Stará Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--