Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/275/2019

(FO) Buriánský Gustav (13.10.1970)

Hrachovište 42, 91515 Hrachovište

Spisová značka, typ konania:
38OdK/275/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.05.2019
do 09.11.2020
Navrhovatelia:
Buriánský Gustav, 42, 91515 Hrachovište, Slovensko
Lehoty:
05.06.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.07.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.07.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.08.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--