Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/333/2019

(FO) Pačaj Anton (29.01.1987)

Kufajka 546, 05940 Liptovská Teplička

Spisová značka, typ konania:
2OdK/333/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.05.2019
do 15.09.2019
Navrhovatelia:
Pačaj Anton, Kufajka 546, 05940 Liptovská Teplička, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie