Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
28OdK/53/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
03.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
07.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.05.2019 - Vyhlásený konkurz
03.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Petríková Anna, (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--