Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/51/2019

(FO) Virágová Judita (04.02.1966)

Záhradnícka 976/31 , 94301 Štúrovo

Spisová značka, typ konania:
30OdK/51/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
22.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Virágová Judita, Záhradnícka 976/31 , 94301 Štúrovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--