Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/113/2019

(FO) Buššaiová Babinská Diana (05.10.1979)

Hrdinov SNP 6115/96 , 03601 Martin - Podháj

Spisová značka, typ konania:
9OdK/113/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
21.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
21.04.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 23.05.2019
do 10.10.2019
Navrhovatelia:
Buššaiová Babinská Diana, Hrdinov SNP 6115/96 , 03601 Martin - Podháj, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie