Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/408/2019

(FO) Bartošová Viera (23.06.1956)

MPČĽ 44 , 97703 Brezno

Spisová značka, typ konania:
2OdK/408/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 23.05.2019
Stav konania:
23.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Viera, MPČĽ 44 , 97703 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--