Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/136/2019

(FO) Poláková Martina (21.01.1978)

Hradská 13848, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
8OdK/136/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
23.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--