Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/56/2019

(FO) Pupličová Zuzana (24.10.1957)

Levická cesta 436/114 , 93561 Hronovce - Čajakovo

Spisová značka, typ konania:
29OdK/56/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
24.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pupličová Zuzana, Levická cesta 436/114 , 93561 Hronovce - Čajakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--