Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/141/2019

(FO) Rohoška Ladislav (16.09.1953)

Budovateľská 244, 90046 Most pri Bratislave

Spisová značka, typ konania:
8OdK/141/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
02.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.05.2019
do 01.07.2020
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
10.06.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.07.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
23.07.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.08.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie