(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5K/6/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
--
Stav konania:
08.08.2019 - Prerušené konkurzné konanie
História stavov konania:
09.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.05.2019 - Začaté konkurzné konanie
08.08.2019 - Prerušené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
VENAS, a.s., IČO 36206270, Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie