Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/122/2019

(FO) Jurišová Helena (04.02.1945)

Nábrežie A Hlinku 23 , 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
25OdK/122/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
28.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jurišová Helena, Nábrežie A Hlinku 23 , 92001 Hlohovec, Slovensko
Lehoty:
12.07.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie