Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/287/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
16.08.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2019 - Vyhlásený konkurz
16.08.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mindar František, Hornov 249, 91441 Nemšová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--