Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Spisová značka, typ konania:
5OdK/356/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hradecký Róbert, 288, 05986 Nová Lesná, Slovensko
Lehoty:
12.06.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.07.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.07.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.07.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.08.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--