Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Spisová značka, typ konania:
5OdK/505/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
13.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2019 - Vyhlásený konkurz
13.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sendrei Jaroslav, Železničná 711, 98701 Poltár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--