(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Spisová značka, typ konania:
36K/30/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
28.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.10.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.10.2014 - Začaté konkurzné konanie
28.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.01.2015
do 27.02.2015
Navrhovatelia:
Pavol Orihel ORO - TRADE (30101620) , Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--