(PO) BLM GROUP s.r.o. v konkurze, IČO 31572197

Hlavné námestie 56, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
1K/43/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.08.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.09.2009
do 24.10.2019
Navrhovatelia:
Daňový úrad Kežmarok, IČO , Huncovská 1 , 06026 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--