(PO) AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO 36267805

Leninova 1, 92522 Veľké Úľany

Spisová značka, typ konania:
36K/33/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
21.03.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.11.2014 - Začaté konkurzné konanie
21.03.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.03.2015
do 14.09.2018
od 20.01.2015
do 20.03.2015
Navrhovatelia:
AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO 36267805, Leninova 1, 92522 Veľké Úľany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 181 285,01 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--