Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/64/2019

(FO) Varga Ervín (22.07.1961)

Jasová 55, 94134 Jasová

Spisová značka, typ konania:
23OdK/64/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
30.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Varga Ervín, 55, 94134 Jasová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--