Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/59/2019

(FO) Senešiová Mária (04.04.1960)

Biskupa Királya 2866/43 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdK/59/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
31.05.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Senešiová Mária, Biskupa Királya 2866/43 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 89 831,57 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--