(PO) MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.,

Štefánikova 26 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
1K/78/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.12.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 05.01.2010
do 05.01.2010
Navrhovatelia:
MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., IČO , Štefánikova 26 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--