Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2019

(FO) Fiedorová Alena (04.04.1980)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/366/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fiedorová Alena, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--