Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/3/2019

(FO) Jamriška Ján (28.12.1975)

Kašmírska 4591, 82104 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdS/3/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
04.06.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
22.07.2019 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 50.50%
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
06.05.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.06.2019 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Aksamit Martin, JUDr., Michalská 14 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--