Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Spisová značka, typ konania:
2OdK/517/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
29.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.06.2019 - Vyhlásený konkurz
29.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pataj Marian, JUDr., J. Chalupku 8 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--