Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/334/2019

(FO) Bartošová Jozefína (07.08.1965)

Bystrická cesta 189/4 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/334/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
13.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
29.04.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.05.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartošová Jozefína, Bystrická cesta 189/4 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--