Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/383/2019

(FO) Ferenc Miroslav (14.01.1966)

Soľ 492, 09435 Soľ

Spisová značka, typ konania:
2OdK/383/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.05.2019
do 07.07.2019
Navrhovatelia:
Ferenc Miroslav, 492, 09435 Soľ, Slovensko
Lehoty:
27.06.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.07.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.08.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
12.08.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.08.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie