Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Spisová značka, typ konania:
2OdK/386/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
20.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2019 - Vyhlásený konkurz
20.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gonda Ján, 67, 06704 Oľka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--