Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/404/2019

(FO) Kohútová Janette (27.03.1973)

Ďapalovce 2 , 09405 Holčíkovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/404/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
15.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kohútová Janette, Ďapalovce 2 , 09405 Holčíkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--