Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/151/2019

(FO) Nagy Miroslav (30.11.1984)

Mlynárska 40, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
25OdK/151/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
03.07.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.08.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.08.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie