Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/412/2019

(FO) Pulko Gejza (17.05.1970)

Podskalka 1777, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/412/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 16.09.2019
Stav konania:
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.05.2019
do 15.09.2019
Navrhovatelia:
Pulko Gejza, Podskalka 1777, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie