Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/73/2019

(FO) Kómárová Mária (21.04.1952)

Novozámocká cesta 298/39 , 94342 Gbelce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/73/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
13.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kómárová Mária, Novozámocká cesta 298/39 , 94342 Gbelce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--