Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/418/2019

(FO) Balent - Novak Milan, Ing. (30.07.1966)

Čaklov 40 , 09435 Čaklov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/418/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 14.06.2019
Stav konania:
14.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balent - Novak Milan, Ing., Čaklov 40 , 09435 Čaklov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie