Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/413/2019

(FO) Sivák Jaroslav (12.04.1970)

Festivalova 134, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
2OdK/413/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 04.11.2021
Stav konania:
03.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.12.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 30.05.2019
do 30.05.2019
Navrhovatelia:
Sivák Jaroslav, Festivalova 134, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie