Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/415/2019

(FO) Ferko Ivan (02.10.1972)

Jakubovanská 482, 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/415/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
14.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.06.2019 - Vyhlásený konkurz
14.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferko Ivan, Jakubovanská 482, 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
01.07.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.07.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.08.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.08.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.08.2019 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie