Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/365/2019

(FO) Mačák Štefan (26.12.1968)

Šmeralova 1570, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/365/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
04.04.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
28.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2019 - Vyhlásený konkurz
04.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mačák Štefan, Šmeralova 1570, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--