Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/425/2019

(FO) Galbová Božena (10.01.1969)

Nábrežná 498/13 , 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
2OdK/425/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
22.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.06.2019 - Vyhlásený konkurz
22.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Galbová Božena, Nábrežná 498/13 , 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--