Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/77/2019

(FO) Podsklan Milan (13.11.1959)

Svätourbanská 127, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/77/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 19.06.2019
Stav konania:
19.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Podsklan Milan, Svätourbanská 127, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie