Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/173/2019

(FO) Mrlák Ľubor (22.02.1966)

Tranovského 2179, 84102 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/173/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
25.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
10.07.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.08.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.08.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.08.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.09.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie