Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Spisová značka, typ konania:
29OdK/80/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
09.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.06.2019 - Vyhlásený konkurz
09.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kotlárová Zuzana, Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie, Slovensko
Lehoty:
04.07.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.08.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.08.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.08.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.09.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie