Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/601/2019

(FO) Wiedermann Jozef (16.12.1955)

Sliač , 96231 Sliač

Spisová značka, typ konania:
2OdK/601/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2019 - Vyhlásený konkurz
27.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pataj Marian, JUDr., J. Chalupku 8 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--