Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/165/2019

(FO) Koza Martin (24.10.1987)

Gočárova 1506, 02201 Čadca

Spisová značka, typ konania:
9OdK/165/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.05.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koza Martin, Gočárova 1506, 02201 Čadca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--