Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/447/2019

(FO) Mikita Miroslav (30.05.1972)

Hlavná 268, 08216 Záhradné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/447/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
25.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikita Miroslav, Hlavná 268, 08216 Záhradné, Slovensko
Lehoty:
10.07.2019 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.08.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.08.2019 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.08.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.09.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie