Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/450/2019

(FO) Tomášová Renáta (01.05.1969)

Lúčna 2717/32B , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/450/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
26.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--