Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2019

(FO) Pavlanský Dávid (12.02.1985)

Staničná ulica 626, 90051 Zohor

Spisová značka, typ konania:
8OdK/178/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
21.08.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2019 - Vyhlásený konkurz
21.08.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie