Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/627/2019

(FO) Oláh Dezider (13.07.1964)

Sucháň 3, 99135 Sucháň

Spisová značka, typ konania:
2OdK/627/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
13.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
10.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.06.2019 - Vyhlásený konkurz
13.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Dezider, 3, 99135 Sucháň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--