(PO) LH Group, spol. s r.o., IČO 34146903

Vašinova 27, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
32K/20/2007, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
15.11.2008 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.06.2007 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.11.2008 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šupa, súdny exekútor Miroslav, JUDr., Kmeťkova 30 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--