Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/171/2019

(FO) Kruželová Veronika (30.12.1982)

Slnečná 969/23 , 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
28OdK/171/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
30.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.07.2019 - Vyhlásený konkurz
30.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kruželová Veronika, Slnečná 969/23 , 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie