(FO) Šeršeň Michal, Mgr.

Varechovce 49 , 09023 Varechovce 49

Spisová značka, typ konania:
1NcKR/16/2013, Iné
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 20.10.2014
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
09.10.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Šeršeň Michal, Mgr., , 09023 Varechovce 49, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--