Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/87/2019

(FO) Fördös František (15.08.1956)

Ľ. Podjavorinskej 3026, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/87/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
--
Stav konania:
28.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.06.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.06.2019 - Vyhlásený konkurz
28.09.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 20.06.2019
do 28.09.2019
Navrhovatelia:
Fördös František, Ľ. Podjavorinskej 3026, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie